RENDGE AKADEMİ

Eğitimin toplumsal kalkınmadaki etkin rolüne olan inancımızdan yola çıkarak, bütünsellik  ve evrensellik  ilkesi ile hareket eden RENDGE AKADEMİ, öğrencilerinin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik ihtisas kursları, alan dil eğitimleri, araştırma grupları, atölye çalışmaları, münazara ve kitap kritikleri gibi faaliyetler gerçekleştirmektedir.