Rendge Akademisi Uygulamalı Medya Eğitimlerimiz (MEP) Başlıyor

Bu programımız amacı İstanbul’ da ki üniversitelerde okuyan iletişim fakülteleri öğrencilerini Ülkemizin yurtiçi ve ikinci bir dilde vizyonunu temsil kabiliyetine sahip genç dinamik bir medya iletişim ekibi oluşturmak. Medya sektörlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli elemanlar yetiştirmek ve Öğrencilerin kendi projelerini gerçekleştirebilecekleri imkânları sunmak.

Programın Hedefi:

Ülkemizin yurtiçi ve yurt dışı vizyonunu temsil kabiliyetine sahip genç ve dinamik bir medya iletişim ekibi oluşturmak.

MEP Programı Ayrıntıları :

✔ Alanlarında uzman eğitimcilerimiz ile eğitim dili Arapça olmak kaydıyla, sinema, televizyon, gazetecilik ve yeni medya alanlarında 20 kişiye 1 yıl boyunca 450 saatlik ücretsiz eğitim verilecektir.

✔ Eğitimlerimiz belirtilen alanların hepsini kapsamakla birlikte, fikir, proje geliştirme ve yönetme gibi becerileri de kazandıracak niteliktedir.

✔ Eğitim süresi ve sonrasında öğrenciler staj imkânı da bulabileceklerdir.

Başvuru Şartları:

● İstanbul’da herhangi bir Üniversite’de okuyor olmak
● Medya, sosyal bilimler gibi alanlara ilgi duymak
● 30 yaş üzerinde olmamak
● İleri Düzeyde Arapça bilmek
● Katılım ve devam taahhüdünde bulunmak

*Not: Eğitim paketimiz ücretsiz olup, yapılacak yazılı sınav ve mülakat ile başvurular değerlendirilecektir.
**MEP Programı başvuru şartları ve eğitim içerik detayları aşağıdaki pdf dosyasında yer almaktadır.