Gazi Vakfı, Suriye’nin içerisinde (Suriye’nin Kuzey Kampları) kadın hoca kefaletinin projesini destekledi ve desteklemenin sebepleri de şunlardır: Şeriat bilimlerini gençlerin arasına yaymak, kadınların akıllarını bilimle aydınlatmak , onların dininin öğretilerini öğretmek, onları evlerini yönetmeye, tamir etmeye ve çocuklarını İslam’ın yaklaşımına göre yetiştirmeye nitelendirmek.
Projenin süresi 1/6/2021’den 30/12/2021’e kadar yedi ay boyunca uzanmaktadır

التعليقات معطلة.