Medya ve Basım Yayın Birimi

Medya ve Basım Yayın Birimi :

Bilgi ve enformasyon… Tüm zamanlarda olduğu gibi günümüzde de birbirini tamamlayan iki kritik etkendir. Her türden ürünün yaygınlaştırılması, bir bilinç ve kültürün oluşturulabilmesi için kitle iletişim vasıtaları ve basım yayım faaliyetleri vazgeçilmez bir araçtır. Bu nedenle her türlü eğitim çıktıları ve faaliyetlerin bülten, kitapçık, neşriyatlar, blok ve site şeklinde toplumun tüm kesimleri ile paylaşılması amaçlanmaktadır.

Yeni Medya

Fikirlerin üretilip paylaşılması ve kültürel kimliğin yerleşmesi konularındaki Sosyal medya ve internet ortamlarının önemli rolü gereği, bu alanlarda kültürel ve bilimsel hizmetler sunulması amaçlanmaktadır. Buradan yola çıkılarak 2017 yılı mart ayında yayına başlayan “Mar7aba.com.tr (Merhaba) Türkiye” web sitesi kısa sürede yüz bin kişinin takip ettiği…

 

DAHA FAZLA

 

Basım ve Yayın

Her kurum faaliyet gösterdiği alanda ne kadar başarılı olursa olsun nihayetinde toplumun bu alana yönelik ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilir. Benzer kurumların belki de asırlık tecrübeleri ile bir gelenek ve kültürün oluşturulabileceği göz önünde bulundurulduğunda…

 

DAHA FAZLA