Eğitim Birimi

Proje ve Strateji Geliştirme Masaları

Eğitim Birimi > Proje ve Strateji Geliştirme Masaları

Proje ve Strateji Geliştirme Masaları:

Yapılan tüm eğitim ve faaliyetlerde öğrencilerin kendi bölümlerine yönelik fikirler üretip bunları uygulanabilir projelere dönüştürmeleri hedeflenmektedir. Projeler her bir eğitim programının genel hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik bilgiden eyleme, eğitim alanlarından topluma bir bilinç, aktivite ve pozitif eylem planları şeklinde bir döngü içerisinde gerçekleşecektir.
Zamanla her bir uzmanlık alanındaki birikim kendi içerisinde bir kalite standardı, alan liderlikleri ve bilgiden eyleme bir çalışma kültürü oluşturacaktır. Uzun vadeli stratejik eylem planları ile projelerden disiplinel kamu kuruluşlarına geçişin hızlandırılması istenmektedir.