Eğitim Birimi

Uzmanlık Dil Kursları

Eğitim Birimi > Uzmanlık Dil Kursları

Uzmanlık Dil Kursları:

Söz konusu bölüm, uygulamalı eğitim bölümüne gereken desteği sağlamak amacı ile hizmet vermektedir.

Uygulamalı olarak alan derslerinin terminoloji, kavram, üslup ve cümle kalıpları üzerinden dilin o alandaki genel kültürü vb. DİL & KÜLTÜR & UZMANLIK ALANI denklemi üzerinden Arapça, Türkçe ve İngilizce dil eğitimleri kademeli olarak verilecektir. Öğrencilerin hedef dilin sosyal çevresi içirişindeki bilincini arttırarak farklı yetenekler kazanmasını, dolayısıyla uzmanlık alanlarında yeni ufuklar açıp yaratıcılık olanaklarını arttırmaları hedeflemektedir.

 

İhtisas Dil Eğitim Kursları…